Konkurs 10/K/2024

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy anestezjologicznych – stanowisko znieczuleń, na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach Oddziału Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.