Nabór na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konkursy

19-01-2024

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy/położne/położnych na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach Oddziału Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.

19-01-2024

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/pielęgniarzy anestezjologicznych – stanowisko znieczuleń, na podstawie umowy cywilnoprawnej w ramach Oddziału Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie ustalonego harmonogramu.