Oddział Chemioterapii zajmuje się leczeniem chorób nowotworowych, najczęściej występujących w naszym społeczeństwie, tj. raka piersi, raka płuca, raka jelita grubego, raka prostaty oraz innych rzadziej występujących.

Oddział zajmuje się monitorowaniem wyników stosowanych terapii i leczeniem występujących powikłań zgodnie z obowiązującymi standardami przy współpracy z innymi oddziałami Szpitala oraz komórkami diagnostycznymi, w szczególności z Zakładem Radiologii, Zakładem Patomorfologii, Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej.

Oddział stosuje leczenie chemiczne okołooperacyjne u pacjentów leczonych w Oddziale Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Urologii Onkologicznej, Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej i Oddziale Ginekologicznym.

Lekarze i pielęgniarki uczestniczą w posiedzeniach konsylium w ramach pakietu szybkiej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych (DILO). Na co dzień Oddział współpracuje z Zakładem Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile, stosując leczenie skojarzone - radiochemioterapię, zalecaną w przypadku terapii niektórych nowotworów.

Ponadto pacjenci onkologiczni niewymagający hospitalizacji mogą korzystać z Ambulatorium Chemioterapii, w którym znajduje się 8 stanowisk do podawania cytostatyków i leków wspomagających.

Pacjentami zajmuje się wykwalifikowany personel lekarsko-pielęgniarski systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje.

/galeria: fot. Robert Judycki Powiat Pilski/

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • leczenie systemowe chorób nowotworowych,
  • leczenie powikłań terapii onkologicznej,
  • badanie kontrolne w trakcie terapii onkologicznej.

Oddział jest nowo wyremontowany, dysponuje 24 łóżkami. Dwuosobowe sale chorych wyposażone są w łazienki. Posiadamy również dwie izolatki przeznaczone dla pacjentów w ciężkim stanie, gównie z gorączką neutropeniczną, wymagających szczególnych warunków leczenia.

Pacjenci wymagający leczenia specjalistycznego niedostępnego w naszym ośrodku kierowani są przez nas do ośrodków referencyjnych, głównie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i Centrum Onkologii w Bydgoszczy.