Oddział neurochirurgiczny zatrudnia trzech lekarzy specjalistów. Świadczenie usług medycznych odbywa się całodobowo w oparciu o 24-godzinny dostęp do pełnej diagnostyki z zakresu laboratorium analitycznego, mikrobiologicznego, rentgenodiagnostyki (RTG, Tomograf Komputerowy, Rezonans magnetyczny), USG, Pracowni Endoskopowej i Kardiologicznej. Oddział dysponuje śródoperacyjnym aparatem RTG, mikroskopem operacyjnym.

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

 • Kręgosłup:

  • dyskopatie lędźwiowe i szyjne, nowotwory kanału kręgowego i rdzenia,
  • implantologia całego kręgosłupa w: złamaniach, kręgozmykach deformacjach zwyrodnieniowych (odbarczenia i stabilizacje),
  • protezy dysków szyjnych,
  • dyskoidektomie z użyciem mikroskopu,
  • przezskórne usztywnienie złamań trzonów – wertebroplastyka,
 • Głowy i mózgowia:

  • urazy czaszkowo-mózgowe,
  • neuroonkologia (guzy pierwotne i przerzutowe mózgowia),
  • operacje zastawkowe układu komorowego – wodogłowie,
  • cranioplastyki,
 • Nerwów obwodowych:

  • zespoły cieśni,
  • rekonstrukcja mikrochirurgiczna nerwów przeszczepami kablowymi,
  • rewizje splotu barkowego.

Zapisy na planowe przyjęcia odbywają się środę w godzinach 10.00 - 12.00.