Rejestracja tel.: 67 210 65 55

Zasadniczą ideą funkcjonowania Przyszpitalnej Poradni Dziecięcej jest kontynuacja leczenia Pacjentów, którzy byli hospitalizowani w Szpitalu Specjalistycznym w Pile na Oddziale Pediatrycznym. Pacjent uczęszczający do Poradni Dziecięcej jest objęty kompleksową, holistyczną opieką ze strony personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

W trakcie uczęszczania do Poradni, Pacjent ma prawo do poszerzonej diagnostyki medycznej, tj.:

  • badania laboratoryjne,
  • badania mikrobiologiczne,
  • badania radiologiczne USG,
  • badania radiologiczne KT,
  • badanie radiologiczne MR.

O zasadności poszczególnych usług medycznych decyduje lekarz.

Poniedziałek
12:00 – 14:00

Wtorek
12:00 – 14:00

Czwartek
11:00 – 13:00

lek. med. Lidia Rzyminiak Specjalista w dziedzinie pediatrii
lek. med. Błażej Nowak Specjalista w dziedzinie pediatrii
lek. med. Dariusz Newski Specjalista w dziedzinie pediatrii

pielęgniarka: Joanna Grzeszek