Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest nowoczesnym laboratorium diagnostycznym świadczącym usługi w zakresie badań podstawowych, jak i specjalistycznych dla pacjentów szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych o jak najwyższym standardzie.

Laboratorium wyposażone jest w analizatory, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie oraz system informatyczny z dwukierunkową komunikacja z analizatorami, który umożliwia nadzorowanie procesów począwszy od rejestracji pacjentów do procesu walidacji, wydawania i archiwizowania wyników.

 

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

  • chemii klinicznej,

  • hematologii i koagulologii,

  • analityki ogólnej,

  • immunologii.

Materiał pobierany jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 17:30. Wydawanie wyników odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 18:00. Pobieranie materiału i wydawanie wyników ma miejsce również w sobotę w godz. 8:00 – 13:00.

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są na podstawie skierowań od lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.

Pacjenci indywidualni (prywatni) - zgodnie z obowiązującym cennikiem umieszczonym na stronie szpitala.