Oddział Okulistyczny mieści się na VI piętrze w budynku głównym, posiada 12 łóżek. Oddział prowadzi głównie działalność zabiegową, a dodatkowo w niezbędnych przypadkach także diagnostykę i leczenie zachowawcze chorób oczu.

Główne kierunki działalności oddziału:

o Diagnostyka i leczenie operacyjne zaćmy.
o Diagnostyka i leczenie schorzeń rogówki
o Diagnostyka i leczenie operacyjne jaskry
o Diagnostyka i leczenie retinopatii cukrzycowej.
o Diagnostyka i leczenie zapaleń błony naczyniowej
o Chirurgia plastyczna aparatu ochronnego oka.
o Zaopatrywanie urazów narządu wzroku u dorosłych i dzieci.

Pracownie diagnostyczne:

o Pracownia diagnostyki siatkówki (oftalmoskopia pośrednia, badanie OCT siatkówki)
o Pracownia laseroterapii
o Pracownia diagnostyki jaskry (perymetria komputerowa, badanie OCT).
o Pracownia USG.

Zakres badań diagnostycznych:

o badanie pola widzenia metodą tradycyjną i komputerową,
o badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną i bezkontaktową
o spektralna optyczna koherentna tomografia (OCT)
o badanie obwodu siatkówki metodą bezpośrednią i pośrednią,
o gonioskopia, keratotmetria, pachymetria
o ultrosonografia gałki ocznej (USG),
o zdjęcia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Leczenie operacyjne:

o operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej,
o operacje przeciwjaskrowe,
o zabiegi plastyczne aparatu ochronnego oka (skrzydliki, brodawczaki, gradówki),
o iniekcje doszklistkowe (leczenie AMD)
o Irydotomia i ALT w leczeniu jaskry
o laseroterapia w retinopatii cukrzycowej
o naszycie błony owodniowej

Poradnia Specjalistyczna (Poradnia Konsultacyjna)

Poradnia Specjalistyczna Okulistyczna (Ogólna)

 

 

Świadczenia udzielane przez Oddział obejmują w szczególności diagnostykę i leczenie:

 • operacje zaćmy - metodą fakoemulsyfikacji z zastosowaniem soczewek zwijanych oraz metodą tradycyjną w wybranych przypadkach,
 • terapię chorób plamki żółtej (iniekcje doszklistkowe preparatów anty-VEGF),
 • operacje przeciw jaskrowe: trabekulektomia oraz zabiegi laseroterapii w jaskrze (irydotomia i selektywna trabekuloplastyka (SLT),
 • drobne zabiegi okulistyczne: zmiany powieki spojówek,
 • operacje powiek z wykorzystaniem technik chirurgii plastycznej,
 • operacje naprawcze po urazach aparatu ochronnego i gałki ocznej,
 • usunięcie gałki ocznej,
 • operacje zeza.

Oddział prowadzi również diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami narządu wzroku: aparatu ochronnego oka, rogówki, błony naczyniowej, nerwu wzrokowego, siatkówki.

Pacjentów prosimy kierować:

1) do Szpitala celem leczenia:

 • operacyjnego zaćmy,
 • zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
 • zabiegów w obrębie aparatu ochronnego oka

2) do Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej celem wykonania zabiegów laseroterapii:

 • kapsulotomii tylnej
 • irydotomii i selektywnej trabekuloplastyki
 • fotokoagulacji w chorobach siatkówki

Informacje dla Pacjentów przed zabiegiem operacyjnym (pacjenci z wyznaczonym i potwierdzonym terminem przyjęcia): 

 • przed przyjęciem do Szpitala rano należy przyjąć leki stosowane przewlekle (chyba, że na wizycie kwalifikacyjnej przekazano informację, iż któregoś leku nie należy stosować),
 • w dniu przyjęcia należy zgłosić się o wyznaczonej godzinie do Punktu Przyjęć Planowych - niski parter (poziom -1),
 • do Szpitala zabieramy ze sobą: dowód osobisty, dokumentację medyczną, leki stosowane na stałe(w oryginalnych opakowaniach), piżamę, porannik, papcie, niezbędne przybory toaletowe,
 • w przypadku operacji zaćmy, po odpowiednim przygotowaniu pacjenta, zabieg operacyjny zostanie przeprowadzony w dniu przyjęcia. Po operacji, jeśli stan miejscowy i ogólny pacjenta na to pozwoli, zostanie on wypisany do domu. Obowiązkowa kontrola po zabiegu odbywa się w dniu następnym oraz ok. 2 tygodnie po operacji. W przypadku innych zabiegów terminy kontroli wyznaczane są pacjentom indywidualnie,
 • w przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o niezwłoczną informację pod numerem telefonu: 
  67 2106 482 lub 67 2106 481.