W Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej prowadzimy diagnostykę zakażeń układu oddechowego, moczowego, zakażeń inwazyjnych, zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz miejsca operowanego, diagnostykę układu moczowo-płciowego w tym Chlamydia trachomatis.

Zajmujemy się diagnostyką kału w kierunku m.in. Salmonella spp., Campylobacter spp, Helicobacter pylori., Yersinia spp. oraz rotawirusów, adenowirusów, norowirusów.

Wykonujemy badania w kierunku nosicielstwa patogenów alarmowych.

Prowadzimy diagnostykę zakażeń grzybiczych skóry, paznokci i innych materiałów.

Stosujemy techniki biologii molekularnej w celu identyfikacji wirusa SARSCoV-19, wirusa RSV oraz grypy.

Laboratorium uczestniczy w pracach Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych oraz Komitetu Farmaceutycznego.

Wiarygodność badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej potwierdzona jest w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologii POLMIKRO. Dodatkowo wysoką jakość usług zapewniamy dzięki zatrudnieniu kompetentnego personelu, systematycznej kontroli wewnętrznej oraz dostosowaniu procedur do aktualnych zaleceń ośrodków referencyjnych.

  • badania bakteriologiczne materiału pochodzącego od człowieka
  • określanie lekowrażliwości wyhodowanych drobnoustrojów
  • badania wirusologiczne
  • badania molekularne SARSCoV-19
  • diagnostyka grzybów

Materiał w Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej pobierany jest dla pacjentów ambulatoryjnych od poniedziałku do piątki od 8:00 do 14:30. Wydawanie wyników odbywa się od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:30