Dział Techniki Medycznej utrzymuje w gotowości technicznej aparaturę medyczną i sprzęt niezbędny do wykonywania usług w zakresie lecznictwa zamkniętego poprzez sprawowanie nadzoru nad sprawnym działaniem urządzeń i aparatury medycznej.

Dział przeprowadza konserwację i przeglądy okresowe urządzeń, usuwa zaistniałe awarie w urządzeniach nieobjętych serwisem gwarancyjnym lub umową serwisową, sprawuje nadzór nad zakupami specjalistycznych części elektronicznych i narzędzi oraz planuje zakupy aparatury i sprzętu medycznego.

Dział współpracuje z użytkownikami w zakresie planowanych zakupów i racjonalnego wykorzystania sprzętu już posiadanego, nadzoruje realizację programów i projektów związanych z zakupami sprzętu medycznego, jego dostawami i wdrożeniem do użytku.

Do zadania Działu należy kompletowanie dokumentacji związanej z posiadaną aparaturą medyczną; udział w komisjach przetargowych i odbiorowych kupowanego sprzętu.