Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Katalog Prawa Pacjenta w Szpitalu Specjalistycznym w Pile

Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia https://pacjent.gov.pl/poznaj-swoje-prawa

Права пацієнта - https://www.gov.pl/web/rpp/-