O nas

Przede wszystkim chory, w Nim odnajdujemy siłę do ciężkiej pracy

Szpital Specjalistyczny w Pile to samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego głównym celem jest zaspokajanie potrzeb zdrowotnych mieszkańców miasta Piły i okolic. Lokalizacja Szpitala z dala od zgiełku komunikacji miejskiej oraz otoczenie pięknymi leśnymi terenami stanowią dodatkowe walory estetyczne, a bliski kontakt z naturą (park-tarasy spacerowe) przyspieszają powrót do zdrowia.

Proponujemy opiekę medyczną o zindywidualizowanym podejściu, zogniskowaną na potrzeby pacjenta. Stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług medycznych, respektowanie praw pacjenta i ciągłe kształcenie personelu medycznego. Świadczymy szybką i kompleksową diagnostykę, leczenie i rehabilitację, prowadzimy działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk medycznych w ramach szkolenia lekarzy i innych zawodów medycznych, a w odrębnym zakresie zawodów niemedycznych.

Pragniemy stale doskonalić poziom świadczonych usług, zwiększyć wiarygodność Szpitala na rynku oraz spowodować wzrost zaufania pacjentów. Prowadzimy badania ankietowe, oceniające poziom zadowolenia pacjentów. Pozyskane w ten sposób informacje dają nam możliwość spojrzenia na jakość świadczonych usług przez pryzmat oczekiwań Państwa i służą poprawie jakości usług medycznych udzielanych w naszym Szpitalu. Zwiększamy świadomość personelu w takich obszarach jak: nadzór nad aparaturą medyczną, kontrola zakażeń szpitalnych, ujednolicenie i wdrożenie procedur higienicznych i związane z nim ujednolicenie polityki dotyczącej gospodarki lekiem, udoskonalenie dokumentacji medycznej, a nadrzędnie poprawa opieki nad pacjentem i jego bezpieczeństwem podczas hospitalizacji.

W 2021 roku otrzymaliśmy diamentowy certyfikat ESO ANGELS dla Oddziału Neurologii z Pododdziałem leczenia Udarów Mózgu. Jest to światowe wyróżnienie w zakresie leczenia udarów mózgu. Nasze oddziały rozwijają się o nowoczesny sprzęt medyczny. W bezpieczny sposób i zgodnie z obowiązującymi standardami, zabezpieczamy chorych wymagających interwencji chirurgicznej w zakresie ośrodkowego układu nerwowego, głowy i szyi. Jesteśmy w posiadaniu światowej klasy zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego za blisko 2 mln zł, dzięki czemu możemy mówić o ogromnym rozwoju naszych oddziałów Neurochirurgii oraz Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, a także wielu innych specjalizacji zajmujących się opieką nad pacjentami onkologicznymi.

Nasze doświadczenie, wiedza oraz troskliwość zostały docenione. W 2022 r. zdobyliśmy certyfikat akredytacyjny, co stanowi dowód, iż nasz Szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Wojciech Szafrański

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile

Patron Szpitala

Stanisław Wawrzyniec Staszic (1755-1826) mąż stanu, zasłynął jako jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Jednocześnie ksiądz, uczony, filozof, geolog i geograf, filantrop, działacz polityczny i oświatowy, prekursor badań terenowych i turystyki górskiej.

S. W. Staszic urodził się 6 listopada 1755 r. w Pile. Był synem Wawrzyńca i Katarzyny Sztasziców. Jego ojciec był burmistrzem Piły. Stanisław miał troje rodzeństwa: Andrzeja, Antoniego i Annę. Dzisiaj w domu rodzinnym w Pile znajduje się muzeum poświęcone Jego pamięci.

Ukończył szkołę parafialną w rodzinnym mieście potem w Poznańskiej szkole średniej, a następnie w seminarium duchownym, które ukończył święceniami kapłańskimi na przełomie lat 1778-1779. W 1779 r. wyjechał na studia zagraniczne do College Royal w Paryżu, gdzie poświęcił się naukom przyrodniczym i fizycznym.

Po powrocie do kraju w 1781 r. Staszic został wychowawcą synów Andrzeja Zamoyskiego. W 1787 r. wydał książkę pt. ,,Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego", a w 1890 ,,Przestrogi dla Polski". W tym samym roku wyruszył w podróż do Włoch, podczas której powstał ,,Dziennik podróży".

Po roku 1795 zajął się działalnością na rzecz rozwoju gospodarczego kraju oraz pracą naukową.

W dniach 3-22 sierpnia 1805 r. odbywa wyprawę naukową w Tatry i rozpoczyna pisanie dzieła "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski".

Od 16 października 1808 r. Aż do swojej śmierci był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które istniało w Warszawie od 16 listopada 1800 r.

W latach 1807-15 był członkiem Izby Edukacyjnej i Dyrekcji Edukacji Narodowej Księstwa Warszawskiego. Później został członkiem Towarzystwa Elementarnego do Ksiąg.

1807 r. ubiega się o urząd referendarza. Mianowany zostaje nim przez Fryderyka Augusta w listopadzie 1808 r.Następnie w 1810 r. rozpoczyna prace na stanowisku radcy w Radzie Stanu.

W czerwcu 1815 r. przyjął nominacje na wysoki urząd członka Rady Stanu. Ponadto w tymże samym roku w grudniu został członkiem Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa. Zajmował się tam sprawami organizacji szkolnictwa.

W 1816 r. był mianowany na dyrektora Wydziału (później Dyrekcji) Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. Urząd ten sprawował do maja 1824 r., kiedy to po konflikcie z Druckim-Lubeckim, na prośbę Staszica car Rosji zdymisjonował go z tego stanowiska.

W 1824 r. został ministrem Stanu Królestwa Polskiego. Stanisław Staszic wniósł wielki wkład w rozwijanie szkolnictwa. W 1816 r. założył Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach i Instytut Agronomiczny w Marymoncie. W 1816 r. utworzono Królewski Uniwersytet w Warszawie, w którym na czele Rady Głównej stanął ten wielki Polak. Także na wniosek Staszica założona została w Warszawie w 1825 r. Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego, która w 1827 r. osiągnęła status wyższej uczelni.

Do jednych z największych osiągnięć Staszica należy utworzone w 1816 r. Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze. Towarzystwo posiadało tereny o powierzchni 6000 hektarów i oprócz miasta Hrubieszów znajdowało się tam kilka wiosek. Statut HTR zniósł w tych dobrach pańszczyznę i nadał chłopom prawo własności użytkowanej ziemi, a na własność wspólną przeznaczył lasy, stawy, część gruntów uprawnych oraz młyny, tartak, cegielnie itp. Towarzystwo prowadziło kasę pożyczkową, szpital, organizowało szkoły, udzielało stypendiów itp. HTR było wówczas jedną z najbardziej dojrzałych organizacji przedspółdzielczych w Europie.

Do najwybitniejszych dzieł literackich Stanisława Staszica należą: "Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego" (1787), "Przestrogi dla Polski" (1790), "O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski" (1815), "Ród ludzki" (1819-20).

W Warszawie dzięki Jego staraniom i hojnie ofiarowanym funduszom wzniesione zostały do dziś istniejące: Pałac Staszica oraz pomniki: Mikołaja Kopernika i ks. Józefa Poniatowskiego. Przeznaczył znaczne środki w swym testamencie na rzecz kilku warszawskich szpitali, na wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Głuchoniemych oraz na budowę dla ubogich Domu Przytułku i Pracy przy ul. Wolskiej.

Ten wielki Polak otrzymał w 1815 r. za swe dokonania order św. Stanisława I klasy i w1824 r order Orła Białego.

Zmarł 20 stycznia 1826 r., a 24 stycznia odbył się jego pogrzeb będący wielką manifestacją. Jego grób znajduje się przy dawnym kościele klasztornym Ojców Kamedułów na Bielanach.

Na uwagę zasługują jego myśli, a między innymi:

  • Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą
  • Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować.
  • Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym.
  • Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.
Czytaj więcej Ikona strzałki skierowanej w prawo

Szpital w liczbach

21

Oddziały Szpitalne

20

Poradni Specjalistycznych

13

Pracowni Specjalistycznych

442

Łóżek na wszystkich oddziałach

40000+

Pacjentów leczonych rocznie

950

Zatrudnionych Pracowników