Rejestracja tel.: 67 210 65 55

W Przyszpitalnej Poradni Anestezjologicznej i Prehabilitacyjnej lekarz anestezjolog kwalifikuje pacjentów do znieczuleń do planowych zabiegów operacyjnych. Celem konsultacji anestezjologicznej jest jak najlepsze przygotowanie do znieczulenia i interwencji operacyjnej. Podczas wizyty lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta w zakresie wydolności układu oddechowego, układu krążenia, zbiera wywiad dotyczący przebytych i aktualnych chorób, przyjmowanych leków, sprawdza aktualne wyniki badań laboratoryjnych, RTG klatki piersiowej.
Lekarz anestezjolog , po ocenie stanu zdrowia pacjenta, dobiera najbardziej odpowiedni rodzaj znieczulenia do planowanego zabiegu operacyjnego oraz udziela kompleksowej informacji na temat rodzaju i sposobu przeprowadzania znieczulenia. Pacjent, po uzyskaniu niezbędnych informacji, wyraża świadomą zgodę na uzgodniony rodzaj znieczulenia.

Środa: 08:00 - 14:00


lek. med. Anna Michałowska specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
pielęgniarka Anna Pawłowska