Poradnia Nefrologii i Chorób Wewnętrznych  mieści się w budynku A Gabinet A032 niski parter (-1) w lokalizacji Oddziału Nefrologii i Chorób Wewnętrznych.

W Poradni przyjmowane są osoby dorosłe na podstawie skierowania po wcześniejszej rejestracji. Pacjent leczony w Poradni Nefrologicznej objęty jest kompleksową, holistyczną  opieką lekarską.

Poradnia obejmuje swoim zakresem:

  • diagnostykę i leczenie chorób nerek;
  • opiekę nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek;
  • przygotowaniem pacjentów w okresie predializacyjnym do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego;
  • kwalifikacja biorców do przeszczepienia nerki;

Poniedziałek 13:00 do 15:00 - Marta Szymor-Kuchnowska - specjalista nefrologii

Wtorek od 13:00 do 15:00 – Grzegorz Nisiewicz - lekarz chorób wewnętrznych, nefrolog

Środa od 13:00 do 15:00 – Justyna Pińkowska - specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog