Apteka świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne, wytyczne Inspekcji Farmaceutycznej, dyrektywy i rezolucje struktur Unii Europejskiej , Standardy jakościowe  w farmacji onkologicznej, Farmakopei Polskiej XII, procedury i instrukcje opracowane w aptece oraz Receptariusz Szpitalny.

Apteka Szpitalna zaopatruje w produkty lecznicze i wyroby medyczne Oddziały szpitalne, Pracownie , Poradnie i inne medyczne komórki organizacyjne Szpitala.

Apteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:05.

 

Do zadań Apteki należy w szczególności:

 • wydawanie, przyjmowanie, ewidencjonowanie, produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sporządzanie leków recepturowych - receptura klasyczna;
 • udzielanie informacji o lekach i wyrobach medycznych;
 • przygotowywanie indywidualnych dawek leków cytotoksycznych;
 • zaopatrywanie i wydawanie leków biologicznych do programów lekowych w reumatologii, neurologii, nefrologii, okulistyce, onkologii;
 • weryfikacja autentyczności produktów leczniczych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/62/UE ( dyrektywa fałszywkowa);
 • wysyłanie raportów do Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków;
 • monitorowanie, zgłaszanie działań niepożądanych leków i incydentów medycznych;
 • monitorowanie komunikatów wycofujących i wstrzymujących w obrocie, wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • monitorowanie komunikatów bezpieczeństwa wydawanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Materiałów Biobójczych;
 • tworzenie i aktualizacja Receptariusza Szpitalnego;
 • tworzenie i aktualizacja procedur ogólnoszpitalnych oraz instrukcji aptecznych;
 • współpraca  z producentami, importerami, hurtowniami farmaceutycznymi i medycznymi w celu zapewnienia ciągłości dostaw;
 • monitorowanie prawidłowości realizacji umów zawartych z dostawcami produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sprowadzanie produktów leczniczych drogą Importu Docelowego;
 • kontrola apteczek oddziałowych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki lekami;
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych;
 • prowadzenie praktyk wakacyjnych dla studentów IV roku Farmacji oraz praktyk w ramach półrocznego stażu dla magistrów farmacji, a także szkolenia techników farmaceutycznych;
 • Kierownik Apteki bierze udział w komisjach tworzonych w szpitalu np. Komisja ds. Farmakoterapii, Komisja ds. Kontroli Zakażeń, Antybiotykoterapii;
 • Kierownik Apteki brał czynny udział w przygotowaniu Szpitala do akredytacji 2022 r..