22-04-2024 | Aktualności

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej

Katedra Pielęgniarstwa, Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie,      Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek - Oddział PTP w Pile zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową, zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz Krajowego Dnia Położnej.

Celem konferencji jest promowanie globalnej wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk medycznych z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego i położnictwa.

TERMIN: 10 maja 2024 r.

Więcej informacji

Program wydarzenia