01-03-2024 | Aktualności

Kolejny zakupy nowoczesnego sprzętu dla Szpitala Specjalistycznego w Pile

Szpital Specjalistyczny w Pile wzbogacił się o kolejny specjalistyczny sprzęt, który trafił na różne oddziały. To m.in. aparaty USG, mobilny aparat RTG czy urządzenie do biopsji mammotomicznej. Szpital pozyskał także ważne sprzęt do laboratorium mikrobiologicznego od fundacji Jurka Owsiaka. 

Szpital Specjalistyczny w Pile konsekwentnie się rozwija, a jednym z wyznaczników są kolejne zakupy nowoczesnego sprzętu, który regularnie trafia do naszej placówki. 

- Nowy sprzęt świadczy o tym, że szpital się modernizuje i rozwija. Przybywa także kadry lekarskiej, w ostatnim czasie to kilkadziesiąt etatów. Szykujemy nowe otwarcie szpitala na potrzeby przyszłego wydziału lekarskiego w Pile. Zależy nam, aby poziom wyposażenia i leczenia spełniał jego wymagania, a studenci mogli tu otrzymywać praktyczną wiedzę – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.    

Szpital wzbogacił się między innymi o nowoczesne aparaty USG cyfrowe z bardzo wysoką jakością obrazu na Oddział Położniczo-Ginekologiczny i do pracowni radiologii, o łącznej wartości ponad 500 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu z PZU w ramach zawartej umowy na Oddział Chirurgiczny trafił kliniczny aparat ultrasonograficzny klasy premium. Z kolei na Oddział Laryngologii zakupiono natomiast niezwykle potrzebny laser holmowy, najwyższej generacji, który kosztował pół mln złotych, a służy do zabiegów chirurgicznych i endoskopowych. 

Niezwykle ważnym sprzętem, potrzebnym do diagnostyki leżących pacjentów, był zakup mobilnego aparatu RTG wartości 500 tys. zł, dzięki któremu można wykonać badanie przy łóżku pacjenta. Do szpitala zakupiono także 4 aparaty do hemodializy. Z funduszy unijnych kupiono jeszcze urządzenie do biopsji mammotomicznej, służącej do diagnostyki i usuwania łagodnych zmian nowotworowych piersi, bez konieczności cięcia chirurgicznego.

- Sprzęt otrzymaliśmy dzięki dobrej współpracy z różnymi partnerami. Ma on wpływ, na podniesie jakości diagnostyki i leczenia, żeby w niedalekiej przyszłości były one w naszym szpitalu na poziomie klinicznym – dodaje Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile. 

Szpital otrzymał także bardzo potrzebne urządzenie od fundacji Jurka Owsiaka do laboratorium mikrobiologicznego, dzięki któremu możliwe jest szybkie wykonanie badania na rodzaj bakterii i zastosować u pacjenta leczenie odpowiednim antybiotykiem. W przypadku zakażenia organizmu liczy się czas, a urządzenie to pomaga skrócić diagnozę, np. do 3 minut, kiedy wcześniej trwało to dobę. Drugie urządzenie pomaga w określeniu lekowrażliwości i skraca diagnostykę do 8 godzin. Wartość sprzętu prawie to ok. 1 mln zł.