08-05-2024 | Aktualności

Składamy najlepsze życzenia z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

8 i 12 maja to bardzo ważne daty w położniczym i pielęgniarskim kalendarzu. Wiążą się z refleksją o tych zawodach, które postrzegane są przez pryzmat empatii, poświęcenia, dobroci, towarzyszenia człowiekowi w zdrowiu i w chorobie. 

Polskie położne wskazały 8 maja jako dzień swojego święta na cześć urodzonej tego dnia Stanisławy Leszczyńskiej. Niezwykłej, szczerze oddanej swojemu zawodowi położnej, która uwięziona w obozie koncentracyjnym Auschwitz II–Birkenau, sprzeciwiając się wyraźnym rozkazom władz obozowych, przyjęła ok. 3000 porodów.

12 maja natomiast obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Święto ustanowione zostało w 1973 roku, podczas meksykańskiego Kongresu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, w rocznicę urodzin Florence Nightingale (prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa zawodowego).

Te dwie daty są dobrą okazją do podkreślenia jak ważną rolę wobec człowieka i społeczeństwa pełnią pielęgniarki i położne. 

- Przy okazji majowego święta chciałabym w imieniu swoim, ale także całej dyrekcji i pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile podziękować wszystkim pielęgniarkom i położnym za ciężką pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków, za to, że godnie pomagacie chorym i cierpiącym. Dziękuję również pielęgniarkom, które na co dzień nie pracują bezpośrednio z pacjentami, ale poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy jakości opieki medycznej – podkreśla Wojciech Szafrański, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

Dziękujemy, że jesteście z nami i pomagacie nam w codziennej pracy na rzecz zdrowia i dobrej kondycji naszych pacjentów. Dziękujemy również za Waszą nieustanną chęć doskonalenia swoich umiejętności, zaangażowanie w tworzenie nowych rozwiązań i usprawnień w opiece medycznej oraz za Waszą ciągłą walkę o podwyższanie standardów pracy. Jesteśmy dumni, że możemy pracować z tak wyjątkowymi specjalistami.