Konkurs 32/K/2023

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych: dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika Medycznego, Ratownika Medycznego – Kierowcę, Pielęgniarkę/Pielęgniarza w Zespole Transportu Medycznego.